Virkatodistus

Taipaleen seurakunnan virkatodistukset ja sukuselvitykset tehdään 1.1.2021 alkaen Kouvolan aluekeskusrekisterissä.

Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset Kouvolan aluekeskusrekisteriin

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on siirtymässä järjestelmään, jossa tilaaja saa kaikkien Suomen ev.lut. seurakuntien sukuselvitykset yhdestä paikasta. Uuden järjestelmän käyttöönotto tapahtuu asteittain kattaen lopulta kaikki seurakunnat.

Kouvolan aluekeskusrekisteristä sukuselvityksen saa yhdellä tilauksella, kun vainaja on kuollut Kouvolan aluekeskusrekisteriin kuuluvan seurakunnan jäsenenä tai ollut viimeksi jäsenenä ennen siirtymistä muuhun rekisteriin. Tämä koskee myös 1.1.2021 alkaen Taipaleen seurakunnan jäsenistä tehtyjä tilauksia. Valtakunnallisen sukuselvityksen tekemisestä sovitaan aina erikseen tilaajan kanssa.

Taipalsaaren arkiston kirkonkirjoja

Mitä eroa on virkatodistuksella ja sukuselvityksellä?

Virkatodistus on väestötietojärjestelmän ote elossa olevasta henkilöstä. Virkatodistus tilataan Kouvolan aluekeskusrekisteristä ja sen voi tilata joko henkilö itse tai joku toinen asioita hoitava. Virkatodistuksen voi tilata vain hyväksyttävää tarkoitusta varten esim. perunkirjoitusta, pankkia tai perinnön jakoa varten. Jos vainajasta tehtyyn sukuselvitykseen on perilliselle merkitty elää-tieto, hänestä ei tarvita erillistä virkatodistusta.

Virkatodistukselle merkitään henkilön perustiedot:

Nimet, henkilötunnus, syntymäkotikunta, siviilisääty, rekisteriviranomainen ja kotikunta.

Tarvittaessa todistukselle lisätään tiedot puolisosta ja lapsista sekä vanhemmista, mikäli tiedot löytyvät Kirkon yhteisestä jäsenrekisteristä, Kirjurista.

*  *  *  *  * 

Sukuselvitys tilataan yleensä vainajasta perunkirjoitusta varten ja kuolinpesän asioiden hoitoon. Todistus sisältää mm. muuttotiedot ja maininnat puolisosta ja lapsista. Jos henkilöllä ei ole lapsia, todistukselle merkitään vanhemmat ja sisarukset.
Sukuselvitys tilataan samalla yllä olevalla lomakkeella kuin virkatodistus.

Sukuselvitystä tilattaessa tilauksen tulisi sisältää vähintään seuraavat tiedot:

- Mihin tarkoitukseen se tilataan (kenen perunkirjoitus ja sukulaisuussuhde)

- Henkilön koko nimi; myös entiset sukunimet

- Milloin henkilö on ollut kirjoilla Taipaleen seurakunnassa; muuttopäivä seurakuntaan

- Minkä entisen seurakunnan alueella henkilö on ollut kirjoilla; Lemin, Savitaipaleen vai Taipalsaaren seurakunnan alueella

- Mahdollisen mukana muuttaneen puolison tiedot; nimi ja syntymäaika riittää.