Virkatodistus

Taipaleen seurakunnan virkatodistukset ja sukuselvitykset tehdään 1.1.2021 alkaen Kouvolan aluekeskusrekisterissä.

Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset Kouvolan aluekeskusrekisteriin

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on siirtymässä järjestelmään, jossa tilaaja saa kaikkien Suomen ev.lut. seurakuntien sukuselvitykset yhdestä paikasta. Uuden järjestelmän käyttöönotto tapahtuu asteittain kattaen lopulta kaikki seurakunnat.

Kouvolan aluekeskusrekisteristä sukuselvityksen saa yhdellä tilauksella, kun vainaja on kuollut Kouvolan aluekeskusrekisteriin kuuluvan seurakunnan jäsenenä tai ollut viimeksi jäsenenä ennen siirtymistä muuhun rekisteriin. Tämä koskee myös 1.1.2021 alkaen Taipaleen seurakunnan jäsenistä tehtyjä tilauksia. Valtakunnallisen sukuselvityksen tekemisestä sovitaan aina erikseen tilaajan kanssa.

Taipalsaaren arkiston kirkonkirjoja