kädet, jotka pitävät kiinni toisistaan ja joiden keskellä on keltainen kukka

Kun tarvitset elämässäsi tukea

Elämän huolien ja murheiden kanssa ei kannata jäädä yksin. Diakonian tehtävä on auttaa ja tukea ihmistä vaikeuksien keskellä niin käytännöllisissä asioissa kuin henkisissä ja hengellisissäkin kysymyksissä eli ihan kokonaisvaltaisesti. Diakonian työmuotoja ovat keskustelun ja sielunhoidon lisäksi kohtaamiset kotikäynneillä, hoiva- ja palveluasumisen yksiköissä sekä erilaisissa ryhmätoiminnoissa. Seurakunnan diakonit ja papit ovat vaitiolovelvollisia, joten heidän kanssaan voi keskustella kaikista mahdollisista asioista, myös niistä vaikeimmista.

Sielunhoito on tutuimmillaan auttavaa keskustelua. Voit sopia tapaamisen diakonin tai papin kanssa ja jutella siitä mikä painaa mieltä. Keskustelut ovat luottamuksellisia, eikä niitä taltioida mihinkään. Sinun ei tarvitse olla kirkon jäsen saadaksesi apua. Ota rohkeasti yhteyttä seurakuntamme diakoniatyöntekijään!

Diakoniapäivystykset ja diakoniatyöntekijöiden yhteystiedot

Taloudellinen avustaminen

Diakoniatyöltä on mahdollista hakea pientä taloudellista avustusta vaikeassa elämäntilanteessa. Taloudellinen avustaminen on luonteeltaan tilapäistä. Ensisijainen taloudellinen apu tulee hakea Kelalta ja sosiaalitoimelta.

Avustamispäätös edellyttää aina henkilökohtaista tapaamista. Taloudellista tukea hakiessa mukaan tarvitaan tiedot tuloista ja menoista sekä perustoimeentulotukipäätös. Diakoniatyön avustukset kohdentuvat pääsääntöisesti ruokaan tai välttämättömään laskuun. 

Mieltä voivat järkyttää monenlaiset yllättävät tapahtumat. Tukea vaikeaan tilanteeseen saa esimerkiksi seurakunnan diakoniatyötekijöiltä tai papeilta. 

Apua elämän kriiseihin