Rippijuhlat

Rippijuhlia vietetään rippikoulun käyneen ja konfirmoidun nuoren kunniaksi. Rippijuhlat voi järjestää kotona, seurakunnan tiloissa tai jossain muussa sopivassa ja mieluisassa paikassa.

Rippikoulu

Rippikoulu käydään yleensä sinä vuonna kun nuori täyttää 15 vuotta.

Rippikoulu on seikkailu, jonka voi kokea vain kerran. Se on kirkon kasteopetusta, jonka aikana nuori saa eväitä elämäänsä, kun yhdessä muiden nuorten ja seurakunnan aikuisten kanssa pohditaan elämään ja uskoon liittyviä asioita.

Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.

Rippikoulu toteutetaan noin puolen vuoden aikana, ja sen laajuus on 80 tuntia. Rippikoulun aikana osallistutaan seurakunnan toimintaan ja pohditaan uskoon ja elämään liittyviä kysymyksiä.

Rippikoulu päättyy konfirmaatioon eli rippikoulun päätösjuhlaan. Siinä on kysymys kasteen vahvistamisesta. Konfirmaatiossa nuoresta tulee täysivaltainen seurakunnan jäsen.

Konfirmaatio antaa kirkon jäsenelle oikeuden

- toimia kummina
- osallistua ehtoolliselle itsenäisesti
- asettua ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa, kun konfirmoitu jäsen on 18-vuotias.

Kirkollisen avioliittoon vihkimisen edellytyksenä on rippikoulun käyminen, mutta konfirmaatiota ei edellytetä.

Rippikoulun voi käydä myös aikuisena. Tällöin kannattaa ottaa suoraan yhteyttä seurakunnan pappiin, jonka kanssa voi sopia rippikoulun yksityiskohdista. 

Rippikoululaiset konfirmaatiossa

Rippikoulu on puolen vuoden mittainen tutustuminen seurakuntaan ja kristilliseen uskoon. Usein rippikoulu käydään sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena.

Rippikoulu edeltää rippijuhlia

Konfirmaatio on osa ehtoollisjumalanpalvelusta eli messua. Konfirmaatiota vietetään joko sunnuntain messun yhteydessä tai omana erillisenä messunaan. Konfirmaatiomessu kestää yleensä 1-2 tuntia. Kirkot ovat konfirmaatiomessuissa usein hyvin täynnä, joten paikalla kannattaa olla ajoissa.

Konfirmaatio tapahtuu jumalanpalveluksessa

Rippijuhlia vietetään rippikoulun käyneen ja konfirmoidun nuoren kunniaksi. Nuorelle rippijuhlat ovat tärkeä aikuistumisjuhla.

Rippijuhlien järjestäminen