Lähetystyö

Tervetuloa mukaan toteuttamaan kristittyjen yhteistä tehtävää!

Lähetystyö työmuotona muistuttaa seurakuntaa Jeesuksen lähetyskäskyn mukaisen tehtävän toteuttamisesta ja merkityksestä.

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." Matt: 28:18 – 20

Lähetystyö on Jumalan suunnitelmaan ja rakkauteen pohjaavaa toimintaa, johon kaikki kristityt on kutsuttu mukaan. Lähetystyötä tehdään, jotta ihmisillä kaikkialla maailmassa olisi mahdollisuus pelastua, saada syntinsä anteeksi ja elää läheisessä suhteessa Jumalaan.

”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen.” Joh 3:16-17

Lähetystyö Taipaleen seurakunnassa kattaa sekä Suomessa, että ulkomailla tehtävän evankeliumin leviämistä edistävän työn. Lähetystyöhön kuuluu monia eri osa-alueita ja se nivoutuu yhteen seurakunnan eri työmuotojen kanssa. Lähetystyöhön kuuluu myös yhteistyö eri lähetysjärjestöjen kanssa.

Taipaleen seurakunnan nimikkolähetit ja -kohteet

Tule mukaan lähetystyön toimintaan!

Lähetyspiirien sekä erilaisten lähetystapahtumien säännölliset tapaamisaikataulut löydät täältä: Lähetystyön säännöllinen toiminta

Lähetyskirpputorit ja kahvilatoiminta

Postimerkkikeräys

Koko Taipaleen alueella on käynnissä ympäri vuoden postimerkkikeräys lähetyksen hyväksi Suomen lähetysseuran kautta. Postimerkit voi toimittaa lähetyssihteerille.

Lahjoituksena otetaan vastaan postimerkkejä, kortteja ja vanhoja rahoja. Tavarat myydään keräilijöille Suomen Filatelistiseuran järjestämissä huutokaupoissa ja Suomen Postimerkkilehden Online-huutokaupoissa.

Mitä voi tuoda?

  • postimerkkejä
  • postikortteja
  • ensipäiväkuoria
  • vanhoja rahoja
  • mitaleja ja kunniamerkkejä

Jätä postimerkin ympärille taustaa 1-2cm cm verran ja toimita ensipäiväkuoret ehjinä. Postikortit otetaan vastaan kokonaisina, jos niistä ei ole sutattu nimiä piiloon. Lisätietoa ja ohjeita saa lähetyskasvatussihteeriltä tai Suomen lähetysseuran kotisivuilta.

Kirkon ulkomaanapu

Kirkon Ulkomaanapu toimii kirkon valtuuttamana kansainvälisen diakonian toteuttajana ja tekee kehitysyhteistyötä, humanitaarista avustustyötä ja vaikuttamistyötä. Kristillisen lähimmäisenrakkauden ja oikeudenmukaisuuden periaatteet ohjaavat Kirkon Ulkomaanapua toimimaan kaikkein köyhimpien parissa, edistämään rauhaa ja vahvistamaan ihmisoikeuksia. Valikoimaton lähimmäisenrakkaus, periksiantamaton toivo, rohkeus sekä kunnioitus ovat arvoja joita Kirkon Ulkomaanapu työllään vahvistaa

Yhdessä kotiseurakuntamme kanssa Kirkon Ulkomaanapu ulottaa kirkkomme diakonian kaukaisen lähimmäisemme hyväksi. Kirkon Ulkomaanavun periaatteena on tehdä työtä siellä, missä avuntarve on suurin ja missä muut eivät auta. Kirkon Ulkomaanapu on sitoutunut työskentelemään läheisessä yhteistyössä ekumeenisten ja uskopohjaisten kumppanien kanssa ja edistämään uskontojen välisiä yhteistyömuotoja avustus- ja vaikuttamistyössä.

Lue lisää: www.kirkonulkomaanapu.fi