Seurakunnan hallinto ja talous

Seurakunnilla on laaja toiminnallinen ja taloudellinen itsenäisyys.

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Kirkkovaltuusto johtaa seurakunnan toimintaa.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Vuoden 2022 Taipaleen seurakunnan seurakuntavaaleissa oli yhteensä 42 ehdokasta, kahdella eri listalla:

Yhteiseloa Taipaleella ehdokaslistalla (YT) ja Yhdessä eteenpäin ehdokaslistalla (YE).

Taipaleen seurakunnan äänioikeutetut jäsenet äänestivät kirkkovaltuustoon vuosille 2023-2026 23 jäsentä ja 18 varajäsentä.

Äänestysprosentti oli 18,2 %, 16-17 -vuotiaista ääntään käytti 5,14 %.

Vaalikeräyksen tuotto oli 1143,90 euroa. Kiitos kaikille!

Taipaleen seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet 2023-2026:

Ossi Hjerppe (YE), Anu Karhu (YT), Anni Kilpiä (YE), Kari Jukkara (YE), Aure Niiva (YT), Eija La Mela (YE), Kari Manninen (YT), Osmo Laine (YE),
Hanna Kuivanen (YE), Päivi Pokkinen (YT), Niina Ahola (YE), Leo Peuha (YT), Kirsi Rehunen (YE), Paula Tuomi (YE), Elma Mikkola (YT), Kari Pettinen (YE), Katri Niinimäki (YE), Eija Kuitto (YT), Juha Mielikäinen (YE), Maija Saimalahti (YT), Tuomo Kirjavainen (YE), Hannu Hakonen (YE), Ritva Laurikainen (YT).

Taipaleen seurakunnan kirkkovaltuuston varajäsenet 2023-2026:

Harri Näkki (YE), Kia Hänninen (YT), Hanna Räsänen (YE), Senni Talja (YE), Petteri Holopainen (YT), Merja Pusa (YE), Paula Pettinen (YE),
Jarmo Tölski (YT), Pertti Hintsanen (YE), Sami Seppäläinen (YT), Hanne Seppäläinen (YT), Heli Parta (YT), Tuija Topra-Karppanen (YT), Daniel Sihvo (YT),
Anne Heiskanen (YT), Esa Makkonen (YT), Johannes Moisio (YT), Matti Häkkinen (YT).

------

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat käyttävät kirkollisverovaroja toimintansa pyörittämiseen. Kirkollisvero kerätään kirkon jäseniltä valtion verotuksen ja kunnallisen verotuksen yhteydessä.

Vuonna 2016 evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä on kaikkiaan noin 4 miljoonaa. Kirkko sai jäsentensä maksamaa kirkollisverotuloa yhteensä noin 890 miljoonaa euroa vuonna 2016. 

Vuoden 2016 alusta alkaen seurakunnat saavat valtion aiemmin myöntämän yhteisöverotuoton tilalle lakisääteistä valtionrahoitusta. Rahoituksen suuruus on 114 miljoonaa euroa. Sen avulla seurakunnat jatkavat kirkolle määrättyjä yhteiskunnallisia tehtäviä, joita ovat mm:

  • Hautausmaiden ylläpito
  • Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kirkkorakennusten ylläpito