Seurakunnan hallinto ja talous

Seurakunnilla on laaja toiminnallinen ja taloudellinen itsenäisyys.

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Kirkkovaltuusto johtaa seurakunnan toimintaa.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Vuoden 2018 seurakuntavaaleissa Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren seurakuntien äänioikeutetut jäsenet äänestivät Taipaleen kirkkovaltuuston. Äänestysprosentti oli 21,6 %, 16-17 vuotiaista ääntään käytti 17,4 %.

Seurakuntavaalit 2022 Taipaleen seurakunnassa

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat käyttävät kirkollisverovaroja toimintansa pyörittämiseen. Kirkollisvero kerätään kirkon jäseniltä valtion verotuksen ja kunnallisen verotuksen yhteydessä.

Vuonna 2016 evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä on kaikkiaan noin 4 miljoonaa. Kirkko sai jäsentensä maksamaa kirkollisverotuloa yhteensä noin 890 miljoonaa euroa vuonna 2016. 

Vuoden 2016 alusta alkaen seurakunnat saavat valtion aiemmin myöntämän yhteisöverotuoton tilalle lakisääteistä valtionrahoitusta. Rahoituksen suuruus on 114 miljoonaa euroa. Sen avulla seurakunnat jatkavat kirkolle määrättyjä yhteiskunnallisia tehtäviä, joita ovat mm:

  • Hautausmaiden ylläpito
  • Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kirkkorakennusten ylläpito