Häät

Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä keskeistä on rukous ja siunaus. Aviopari yhdessä seurakunnan kanssa pyytää elämälleen tässä juhlahetkessä Jumalan siunausta. Ulos kirkosta aviopari kävelee musiikin soidessa vihkiraamattu kädessään. Vihkimisen voi toimittaa kirkon ohella myös kotona tai muussa sopivassa tilassa. Toimitusta edeltää vihkikeskustelu ja –harjoitus. Ennen vihkimistä suoritetaan myös esteidentutkinta, jolla varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu. Siviilivihittyjen avioliitto voidaan siunata kirkossa.

Pappi ja kanttori sekä kirkko varataan vihkimistä varten kirkkoherranviraston palvelupisteen kautta.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Kirkollisesti voidaan vihkiä myös sellainen pari, joista toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai kristilliseen uskontokuntaan (esim. ortodoksinen kirkko, katolinen kirkko, helluntaikirkko, adventtikirkko, vapaakirkko ja baptistikirkko) Suomessa tai ulkomailla.

Musiikki

Kirkkohäissä käytetään toimitukseen sopivaa musiikkia. Vihkipari sopii kanttorin kanssa häämusiikista etukäteen.

Esimerkkejä häämusiikista

Avioliiton esteiden tutkinta

Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut. kirkon asiointipalvelun kautta verkossa, paikan päällä kirkkoherranviraston palvelupisteissä tai toimittamalla postitse lomake seurakuntaan.

1.1.2021 alkaen Taipaleen seurakunnan jäsenten esteiden tutkinnat kirjataan järjestelmään Kouvolan aluekeskusrekisterissä.
Esteiden tutkinta -lomakkeen voi kuitenkin toimittaa tai käydä täyttämässä edelleen paikan päällä oman seurakunnan toimistossa. Kun esteiden tutkinta tehdään paikan päällä, molempien osapuolien täytyy olla läsnä allekirjoittamassa lomake.

Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään 7 päivää ennen vihkimistä, mutta sen voi hoitaa jo hyvissä ajoin, sillä esteiden tutkinta on voimassa 4 kuukautta. 

Esteiden tutkinta-asioissa Taipaleen seurakunnan jäseniä palvelevat kaikki kirkkoherranvirasto palvelupisteet.
Voit asioida missä tahansa niistä, riippumatta siitä, mikä asuinpaikkasi on.

Vihkiminen voi olla pienimuotoinen, intiimi tilaisuus, ja se voidaan toteuttaa myös muussa tilassa kuin kirkossa. Yhtä lailla kirkko saa täyttyä häävieraista ja perinteistä. Tähän on koottu käytännön asioita, jotka on hyvä huomioida, kun alatte suunnitella kirkkohäitä.

Häätavat kirkossa

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku