Lemin piirineuvosto

Taipaleen seurakunnan alueella toimii kolme piirineuvostoa, jokaisen kirkkopiirin alueella omansa. Piirineuvostot asettaa kirkkoneuvosto ja niiden tehtävänä on mm:

 • Koordinoida yhdessä aluepastorin kanssa alueen toimintaa, edistää sen hengellistä elämää
 • Tehdä alueen seurakuntatyötä edistäviä ehdotuksia
 • Etsiä ja kouluttaa vapaaehtoisia mukaan seurakunnan toimintaan
 • Seurata alueen seurakuntatyön ja sille asetettujen tavoitteiden toteutumista
 • Päättää alueneuvostolle myönnetyn määrärahan käytöstä

Piirineuvoston jäsenet 2023-24

Kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen piirineuvostoihin viidestä kymmeneen jäsentä ja tarvittaessa varajäseniä.  Varsinaisten jäsenten lisäksi piirineuvostoon valitaan 1-2 nuorten edustajaa, joiden tulee olla seurakunnan alueella asuvia rippikoulun käyneitä ja konfirmoituja seurakunnan jäseniä. Lisäksi kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajat kuhunkin piirineuvostoon. Kunkin kirkkopiirin aluepastori toimii piirineuvoston puheenjohtajana.

Lemin piirineuvostoon kuuluvat

 • Hannu Hakonen
 • Laura Kontunen
 • Raili Muhli
 • Hanna Räsänen
 • Aki Lasonen
 • Aada Uitto, nuorten edustaja
 • Miia Juntumaa, nuorten edustaja
 • Paula Tuomi, kirkkoneuvoston edustaja
 • Tapio Kilpiä, Lemin aluepappi

 

Piirineuvostojen johtosääntö

Ota yhteyttä

Lemin aluepastori
Lemin kirkkopiiri Taipaleen seurakunta
Toukkalantie 2 B
54710 Lemi