Lemin piirineuvosto

Taipaleen seurakunnan alueella toimii kolme piirineuvostoa, jokaisen kirkkopiirin alueella omansa. Piirineuvostot asettaa kirkkoneuvosto ja niiden tehtävänä on mm:

 • Koordinoida yhdessä aluepastorin kanssa alueen toimintaa, edistää sen hengellistä elämää
 • Tehdä alueen seurakuntatyötä edistäviä ehdotuksia
 • Etsiä ja kouluttaa vapaaehtoisia mukaan seurakunnan toimintaan
 • Seurata alueen seurakuntatyön ja sille asetettujen tavoitteiden toteutumista
 • Päättää alueneuvostolle myönnetyn määrärahan käytöstä

Piirineuvoston jäsenet 2021-2022

Kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen piirineuvostoihin viidestä kymmeneen jäsentä ja tarvittaessa varajäseniä.  Varsinaisten jäsenten lisäksi piirineuvostoon valitaan 1-2 nuorten edustajaa, joiden tulee olla seurakunnan alueella asuvia rippikoulun käyneitä ja konfirmoituja seurakunnan jäseniä. Lisäksi kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajat kuhunkin piirineuvostoon. Kunkin kirkkopiirin aluepastori toimii piirineuvoston puheenjohtajana.

 • Hannu Hakonen
 • Matti Huttunen
 • Laura Kontunen
 • Raili Muhli 
 • Hanna Räsänen
 • Leevi Lehtimäki, nuorten edustaja
 • Paula Tuomi, kirkkoneuvoston edustaja

Piirineuvostojen johtosääntö

Lemin piirineuvoston muistiot

2020

23.1.2020

13.3.2020

13.5.2020

12.7.2020

1.10.2020

2.12.2020 kokous ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Lemin piirineuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2020

2021

6.10.2021

17.11.2021

2022

28.2.2022

Ota yhteyttä

Lemin aluepastori
Lemin kirkkopiiri Taipaleen seurakunta
Toukkalantie 2 B
54710 Lemi