Taipalsaaren piirineuvosto

Taipaleen seurakunnan alueella toimii kolme piirineuvostoa, jokaisen kirkkopiirin alueella omansa. Piirineuvostot asettaa kirkkoneuvosto ja niiden tehtävänä on mm:

 • Koordinoida yhdessä aluepastorin kanssa alueen toimintaa, edistää sen hengellistä elämää
 • Tehdä alueen seurakuntatyötä edistäviä ehdotuksia
 • Etsiä ja kouluttaa vapaaehtoisia mukaan seurakunnan toimintaan
 • Seurata alueen seurakuntatyön ja sille asetettujen tavoitteiden toteutumista
 • Päättää alueneuvostolle myönnetyn määrärahan käytöstä

Piirineuvoston jäsenet 2023-2024

Kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen piirineuvostoihin viidestä kymmeneen jäsentä ja tarvittaessa varajäseniä.  Varsinaisten jäsenten lisäksi piirineuvostoon valitaan 1-2 nuorten edustajaa, joiden tulee olla seurakunnan alueella asuvia rippikoulun käyneitä ja konfirmoituja seurakunnan jäseniä. Lisäksi kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajat kuhunkin piirineuvostoon. Kunkin kirkkopiirin aluepastori toimii piirineuvoston puheenjohtajana.

 • Majukka Ahtiainen
 • Meeri Hölsä
 • Elina Janhunen
 • Niina Leinikka
 • Ilpo Mikkonen
 • Aure Niiva
 • Asko Saikko
 • Hanne Seppäläinen
 • Marja-Leena Siipola
 • Liisa Siitonen
 • Rauno Tarhonen
 • Nuorten edustaja Sanna Jänis
 • Kirkkoneuvoston edustajana Leo Peuha
 • Aluepastori Risto Koskimäki

Piirineuvostojen johtosääntö