Taipalsaaren piirineuvosto

Taipaleen seurakunnan alueella toimii kolme piirineuvostoa, jokaisen kirkkopiirin alueella omansa. Piirineuvostot asettaa kirkkoneuvosto ja niiden tehtävänä on mm:

 • Koordinoida yhdessä aluepastorin kanssa alueen toimintaa, edistää sen hengellistä elämää
 • Tehdä alueen seurakuntatyötä edistäviä ehdotuksia
 • Etsiä ja kouluttaa vapaaehtoisia mukaan seurakunnan toimintaan
 • Seurata alueen seurakuntatyön ja sille asetettujen tavoitteiden toteutumista
 • Päättää alueneuvostolle myönnetyn määrärahan käytöstä

Piirineuvoston jäsenet

Kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen piirineuvostoihin viidestä kymmeneen jäsentä ja tarvittaessa varajäseniä.  Varsinaisten jäsenten lisäksi piirineuvostoon valitaan 1-2 nuorten edustajaa, joiden tulee olla seurakunnan alueella asuvia rippikoulun käyneitä ja konfirmoituja seurakunnan jäseniä. Lisäksi kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajat kuhunkin piirineuvostoon. Kunkin kirkkopiirin aluepastori toimii piirineuvoston puheenjohtajana.

15.5. pidetyssä kirkkoneuvoston kokouksessa Taipalsaaren piirineuvostoon valittiin 

 • Elina Janhunen
 • Aure Niiva
 • Niina Leinikka
 • Aulis Kosonen
 • Maija-Liisa Kuronen
 • Meeri Hölsä
 • Ilpo Mikkonen
 • Liisa Siitonen

sekä nuorten edustajat Henri Lensu ja Olli Räty. Kirkkoneuvoston edustajaksi valittiin Marjukka Ahtiainen. Varajäseniksi valittiin Asko Saikko, Rauno Tarhonen ja Maria Karhu-Parkkonen. 

Piirineuvostojen johtosääntö

Taipalsaaren piirineuvoston muistiot

27.8.2020

Ota yhteyttä

Taipalsaaren aluepastori
Taipaleen seurakunta Taipalsaaren kirkkopiiri
Savilahdentie 18 C
54920 Taipalsaari

diakoniatyön pappi