Taipalsaaren piirineuvosto

Taipaleen seurakunnan alueella toimii kolme piirineuvostoa, jokaisen kirkkopiirin alueella omansa. Piirineuvostot asettaa kirkkoneuvosto ja niiden tehtävänä on mm:

 • Koordinoida yhdessä aluepastorin kanssa alueen toimintaa, edistää sen hengellistä elämää
 • Tehdä alueen seurakuntatyötä edistäviä ehdotuksia
 • Etsiä ja kouluttaa vapaaehtoisia mukaan seurakunnan toimintaan
 • Seurata alueen seurakuntatyön ja sille asetettujen tavoitteiden toteutumista
 • Päättää alueneuvostolle myönnetyn määrärahan käytöstä

Piirineuvoston jäsenet 2021-2022

Kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen piirineuvostoihin viidestä kymmeneen jäsentä ja tarvittaessa varajäseniä.  Varsinaisten jäsenten lisäksi piirineuvostoon valitaan 1-2 nuorten edustajaa, joiden tulee olla seurakunnan alueella asuvia rippikoulun käyneitä ja konfirmoituja seurakunnan jäseniä. Lisäksi kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajat kuhunkin piirineuvostoon. Kunkin kirkkopiirin aluepastori toimii piirineuvoston puheenjohtajana.

 • Meeri Hölsä
 • Elina Janhunen
 • Aulis Kosonen
 • Maija-Liisa Kuronen
 • Niina Leinikka
 • Ilpo Mikkonen
 • Aure Niiva
 • Merja Pelli-Kruskopf
 • Hanne Seppäläinen
 • Liisa Siitonen
 • Nuorten edustajat Lumi-Tuulia Kaijansinkko ja Rosa Valkendorf
 • Kirkkoneuvoston edustajana Marjukka Ahtiainen
 • Varajäsenet: Asko Saikko, Rauno Tarhonen ja Marja-Leena Siipola 

Piirineuvostojen johtosääntö

Taipalsaaren piirineuvoston muistiot

27.8.2020

6.11.2020

7.6.2021

21.9.2021

25.3.2022

28.9.2022