Ristiäiset eli kastejuhla

Onnittelut uuden perheenjäsenen syntymästä!

Ristiäiset ovat lapsen ensimmäinen oma juhla, kasteessa pyydetään hänen elämäänsä parhaita mahdollisia asioita: siunausta, turvaa ja rakkautta.

Ristiäiset voidaan järjestää kotona, isovanhempien luona, kirkossa, seurakuntakodissa tai jossain perheelle tärkeässä paikassa, vaikka kesämökillä.
Suosituksen mukaisesti lapsi tulisi kastaa ennen kuin hän täyttää kolme kuukautta, jos nimenanto halutaan toteuttaa kasteen yhteydessä. Jos kasteen ajankohta menee yli lapsen kolmen kuukauden iän, lapsen nimi tulee ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastoon ennen kastetta. Nimen saaneen lapsen voi myös kastaa, ja kaikenikäiset lapset ovat tervetulleita kasteelle. 

Voitte varata kastepapin ja halutessanne myös seurakuntatilat kastetoimitusta varten kirkkoherranviraston palvelupisteistä.

Digi- ja väestötietovirastosta lähetetään automaattisesti lapsen syntymän jälkeen lapsen äidille Lapsen tietojen ilmoittaminen -lomake nimen rekisteröimistä varten. Vanhemmat voivat täydentää lomakkeelle valmiiksi lapsen nimen. Lomakkeella kysytään kummien tiedot ja lapsen nimen julkaisulupa kirkkoon ja lehteen. Kummankin vanhemman allekirjoitus tarvitaan tähän lomakkeeseen. Paperi annetaan kastepapille yleensä kastekeskustelun yhteydessä.

Seurakunnasta voi kysyä kastejuhlaa varten lainaan kastemaljaa sekä kastemekkoa.

Kaste

Kaste on kirkon pyhä toimitus, sakramentti. Luterilaisella kirkolla on kaksi sakramenttia: kaste ja ehtoollinen. Kaste perustuu Jeesuksen antamaan käskyyn:
"kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeenja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa." (Matt. 28:18-20.)

Kasteella on monta merkitystä lapselle ja perheelle. Kaste liittää lapsen seurakunnan ja kirkon jäseneksi. Kastejuhlaan liittyy myös lapsen nimen käyttäminen. Pappi kastaa lapsen vanhempien antamalla nimellä.

Kastettavalla voi olla enintään kolme nimeä. Nimien tulee olla Suomen nimilain mukaisia.

Pappi kastaa vauvaa.

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

YouTube-video