Piirineuvostot

Taipaleen seurakunnan alueella toimii kolme piirineuvostoa, jokaisen kirkkopiirin alueella omansa. Piirineuvostot asettaa kirkkoneuvosto ja niiden tehtävänä on mm:

  • Koordinoida yhdessä aluepastorin kanssa alueen toimintaa, edistää sen hengellistä elämää
  • Tehdä alueen seurakuntatyötä edistäviä ehdotuksia
  • Etsiä ja kouluttaa vapaaehtoisia mukaan seurakunnan toimintaan
  • Seurata alueen seurakuntatyön ja sille asetettujen tavoitteiden toteutumista
  • Päättää alueneuvostolle myönnetyn määrärahan käytöstä

Piirineuvoston jäsenet

Kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen piirineuvostoihin viidestä kymmeneen jäsentä ja tarvittaessa varajäseniä.  Varsinaisten jäsenten lisäksi piirineuvostoon valitaan 1-2 nuorten edustajaa, joiden tulee olla seurakunnan alueella asuvia rippikoulun käyneitä ja konfirmoituja seurakunnan jäseniä. Lisäksi kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajat kuhunkin piirineuvostoon. Kunkin kirkkopiirin aluepastori toimii piirineuvoston puheenjohtajana.

Piirineuvostojen johtosääntö