Piirineuvostot

Taipaleen seurakunnan alueella toimii kolme piirineuvostoa, jokaisen kirkkopiirin alueella omansa. Piirineuvostot asettaa kirkkoneuvosto ja niiden tehtävänä on mm:

  • Koordinoida yhdessä aluepastorin kanssa alueen toimintaa, edistää sen hengellistä elämää
  • Tehdä alueen seurakuntatyötä edistäviä ehdotuksia
  • Etsiä ja kouluttaa vapaaehtoisia mukaan seurakunnan toimintaan
  • Seurata alueen seurakuntatyön ja sille asetettujen tavoitteiden toteutumista
  • Päättää alueneuvostolle myönnetyn määrärahan käytöstä

Piirineuvoston jäsenet

Kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen piirineuvostoihin viidestä kymmeneen jäsentä ja tarvittaessa varajäseniä.  Varsinaisten jäsenten lisäksi piirineuvostoon valitaan 1-2 nuorten edustajaa, joiden tulee olla seurakunnan alueella asuvia rippikoulun käyneitä ja konfirmoituja seurakunnan jäseniä. Lisäksi kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajat kuhunkin piirineuvostoon. Kunkin kirkkopiirin aluepastori toimii piirineuvoston puheenjohtajana.

Piirineuvostojen johtosääntö

Lemin piirineuvosto

Savitaipaleen piirineuvosto

Taipalsaaren piirineuvosto