Taipaleen seurakunnan talouspäällikön virka

Taipaleen seurakunnassa Etelä-Karjalassa on haettavana talouspäällikön virka.

Talouspäällikkö vastaa seurakunnan talous-, henkilöstö-, palkka-, tieto-, hautatoimen- ja kiinteistöhallinnosta sekä työsuojelusta ja toimii esittelijänä toimielinten kokouksissa omien hallinnonalojensa asioissa. Tehtäviin kuuluu talouden suunnittelu ja seuranta sekä kirkkoneuvoston ohjesäännön mukainen vastuu viranhaltijapäätöksistä. Talouspäällikkö toimii taloushallinnon ja kiinteistötoimen esimiehenä sekä palkka-asiamiehenä.

Seurakuntaa ja henkilöstöä talouspäällikön kanssa johtaa kirkkoherra, kiinteistöasioissa apuna on kiinteistömestari ja taloushallinnon hoitamisessa taloussihteeri. Hautatoimen tehtävissä työparina on vastaava seurakuntamestari.

Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa (vähintään tradenomi/AMK), riittävää perehtyneisyyttä julkisyhteisön talouteen sekä johtamistaitoa. Arvostamme aiempaa kokemusta esihenkilötyöstä, seurakunnan talouden ja hallinnon hoitamisesta, kiinteistöasioista ja IT-osaamisesta.

Valittavan tulee olla konfirmoitu evankelisluterilaisen kirkon jäsen, ja hänen on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, oman auton käyttöä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Virka täytetään 1.8.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan. Viran palkkaus on KirVESTES:n hinnoitteluryhmän J30 mukainen. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Kirjallinen hakemus ja ansioluettelo osoitetaan Taipaleen seurakunnan kirkkoneuvostolle ja lähetetään 14.6.2023 klo 12 mennessä sähköpostilla osoiteeseen kirkkoneuvosto.taipale@evl.fi.

Virkaan valittavan arvioinnissa voidaan käyttää haastattelun lisäksi soveltuvuustestiä. Haastattelut suoritetaan 19.6.2023.

Lisätietoja tehtävästä antavat kirkkoherra Lea Karhinen p. 040 5218980 tai lea.karhinen@evl.fi ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Ossi Hjerppe, puh. 045 6994060.