Avioliiton esteiden tutkinta

Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut. kirkon asiointipalvelun kautta verkossa, paikan päällä kirkkoherranvirastossa ja seurakuntatoimistossa tai toimittamalla postitse lomakkeen seurakuntaan.

Kun esteiden tutkinta tehdään paikan päällä, molempien osapuolien täytyy olla läsnä allekirjoittamassa lomake.
Jos lomake halutaan toimittaa postitse, lomakkeen voi tulostaa tästä ja allekirjoittaa todistajien läsnä ollessa. Tällöin lomakkeelle tulee pyytää myös todistajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset.

Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään 7 päivää ennen vihkimistä, mutta sen voi hoitaa jo hyvissä ajoin, sillä esteiden tutkinta on voimassa 4 kuukautta. 

Esteiden tutkinta-asioissa Taipaleen seurakunnan jäseniä palvelevat kirkkoherranvirasto sekä Lemin ja Taipalsaaren seurakuntatoimistot.
Voit asioida missä tahansa niistä, riippumatta siitä mikä asuinpaikkasi on.

Avioliiton esteiden tutkinta