Avioliiton esteiden tutkinta

Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut. kirkon asiointipalvelun kautta verkossa, paikan päällä kirkkoherranviraston palvelupisteissä tai toimittamalla postitse lomake seurakuntaan.

1.1.2021 alkaen Taipaleen seurakunnan jäsenten esteiden tutkinnat kirjataan järjestelmään Kouvolan aluekeskusrekisterissä.
Esteiden tutkinta -lomakkeen voi kuitenkin toimittaa tai käydä täyttämässä edelleen paikan päällä oman seurakunnan toimistossa. Kun esteiden tutkinta tehdään paikan päällä, molempien osapuolien täytyy olla läsnä allekirjoittamassa lomake.

Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään 7 päivää ennen vihkimistä, mutta sen voi hoitaa jo hyvissä ajoin, sillä esteiden tutkinta on voimassa 4 kuukautta. 

Esteiden tutkinta-asioissa Taipaleen seurakunnan jäseniä palvelevat kaikki kirkkoherranvirasto palvelupisteet.
Voit asioida missä tahansa niistä, riippumatta siitä, mikä asuinpaikkasi on.

Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus