Avioliiton esteiden tutkinta

Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut. kirkon asiointipalvelun kautta verkossa, paikan päällä kirkkoherranvirastossa ja seurakuntatoimistossa tai toimittamalla postitse lomakkeen seurakuntaan.

1.1.2021 alkaen Taipaleen seurakunnan jäsenten esteiden tutkinnat kirjataan järjestelmään Kouvolan aluekeskusrekisterissä.
Esteiden tutkinta-lomakkeen voi kuitenkin toimittaa tai käydä täyttämässä edelleen paikan päällä oman seurakunnan toimistossa. Kun esteiden tutkinta tehdään paikan päällä, molempien osapuolien täytyy olla läsnä allekirjoittamassa lomake.

Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään 7 päivää ennen vihkimistä, mutta sen voi hoitaa jo hyvissä ajoin, sillä esteiden tutkinta on voimassa 4 kuukautta. 

Esteiden tutkinta-asioissa Taipaleen seurakunnan jäseniä palvelevat kirkkoherranvirasto sekä Lemin ja Taipalsaaren seurakuntatoimistot.
Voit asioida missä tahansa niistä, riippumatta siitä mikä asuinpaikkasi on.

Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus