Hautamuistomerkit

Hautapaikalle saadaan asettaa vain seurakunnan vahvistamien muistomerkkiohjeiden mukainen muistomerkki. Ohjeistukset vaihtelevat hautausmaa-alueittain, tarkistattehan mahdolliset rajoitukset hautausmaan hoitajalta tai seurakuntatoimistosta ennen muistomerkin tilaamista/asennusta.
Hautamuistomerkkisuunnitelma vaaditaan kaikista hautausmaalle tulevista muistomerkeistä, tämän toimittaa seurakunnalle yleensä kiven asentamisesta vastaava kiviliike. Hautamuistomerkin asentaminen on sallittu vain 1.6.-30.10. välisenä aikana.

Vaaralliset hautamuistomerkit

Hautojen ja hautamuistomerkkien kunnossapitovelvollisuudesta säädetään kirkkolaissa ja hautaustoimilaissa. Lähtökohtaisesti hautojen ja hautamuistomerkkien kunnossapito kuuluu hautaoikeuden haltijalle. Kunnossapitovelvollisuuden laiminlyönnistä johtuvista vahingoista vastaa pääsääntöisesti se taho, jonka vastuulla ko. omaisuuden kunnossapito on. 

Vaarallisesti kallellaan olevat muistomerkit kaatuvat herkästi ja voivat rikkoutua ja aiheuttaa vaaran omaisille sekä työntekijöille. Kaatuva muistomerkki voi kaataa myös edessä olevan muistomerkin.

Kun Taipaleen seurakunnan hautausmailla huomataan vaaraa aiheuttava hautamuistomerkki, kyseiselle haudalle laitetaan merkkitikku ja yhteydenottopyyntö seurakuntaan. Hautapaikan haltijaa ja omaisia kehotetaan siis ryhtymään toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi. Muistomerkit tulee oikaista mahdollisimman pian siten, että myös muistomerkin jalusta on suorassa. Hautakiviliikkeet sekä seurakunta tekevät muistomerkkien oikaisutyötä.