Uutislistaukseen

Taipaleen seurakunta liittyy Kouvolan aluekeskusrekisteriin 1.1.2021

30.11.2020 10.09

Kouvolan aluekeskusrekisteri aloitti toimintansa vuoden 2020 alussa. Sen toimipaikka on Kouvolan seurakuntakeskus, ja sitä hallinnoi Kouvolan seurakuntayhtymä. Aluerekisterikeskuksen johtajana toimii rekisteripäällikkö Sirpa Sirén.

Kirkkohallituksen täysistunto on linjannut, että vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien toimintojen tulee olla kirkossa keskitettyinä aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. Keskittäminen tarkoittaa, että yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden 2021 jälkeen enää hoideta lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä, vaan ne tehdään seurakuntien muodostamissa aluekeskusrekistereissä.

Taipaleen seurakunta liittyy Kouvolan aluekeskusrekisteriin vuoden 2021 alussa. Taipaleen seurakunnan kirkkovaltuusto päätti asiasta kesäkuussa 2020 pitämässään kokouksessa.

Aluekeskusrekisterin toiminnot jakautuvat virkatodistuspalveluihin ja rekisteröintipalveluihin. Virkatodistuspalvelusta voi tilata Elää-todistuksen, sukuselvityksen tai sukututkimuksen. Rekisteröintipalvelusta seurakuntalaiset voivat kysyä neuvoa kirkollisten toimitusten lomakkeista ja tarkistaa kastettavan nimien lainmukaisuuden sekä kummikelpoisuudet.

Toimitusvarauksista (kaste, vihkiminen, hautaan siunaus) ja niihin mahdollisesti liittyvistä tilavarauksista huolehditaan jatkossakin Taipaleen seurakunnan omissa toimipisteissä Lemillä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella.

Uudet yhteystiedot tulevat voimaan 1.1.2021

Uudet yhteystiedot Kouvolan aluekeskusrekisteriin tulevat voimaan vuoden 2021 tammikuusta alkaen, ja ne löytyvät Taipaleen seurakunnan nettisivuilta. Samat palvelunumerot palvelevat kaikkia aluekeskusrekisterin jäsenseurakuntia. 

Lisätietoja:

Sirpa Sirén
rekisteripäällikkö
Kouvolan aluekeskusrekisteri
sirpa.siren@evl.fi
040 522 7292

Matti Ilmivalta
hallintojohtaja
Kouvolan seurakuntayhtymä
matti.ilmivalta@evl.fi
040 667 1207

Lea Karhinen
kirkkoherra
Taipaleen seurakunta
lea.karhinen@evl.fi
040 521 8980