Lumityö-, liukkaudentorjunta- ja haudankaivuu-urakoiden tarjoukset

Taipaleen seurakunta pyytää tarjouksia piha- ja muiden alueiden lumitöistä sekä liukkaudentorjunnasta talvikausiksi 2022–2025 alla olevan tiedon mukaisesti.

Sopimuskausi alkaa 1.1.2022 ja päättyy 30.5.2025.

Lisäksi Taipaleen seurakunta pyytää tarjouksia arkkuhaudankaivuusta kaivinkonetyönä kolmelle hautausmaalleen Savitaipaleella, yhdelle hautausmaalle Taipalsaarella ja yhdelle hautausmaalle Lemillä. Haudankaivuumäärät ovat arviolta seuraavat: Savitaipale 60, Lemi 40 ja Taipalsaari 40 vuoden aikana. Sopimusaika alkaa 1.1.2022 ja päättyy 30.5.2025.

Tarjouksen tulee sisältää:

- hautamuistomerkin sekä istutusten pois siirtämisen ennen kaivuuta

- kaivuutukien siirron

- haudankaivuun

- hautalankkujen ja katteiden paikoilleen laittamisen ja poistamisen  

- haudan peittämisen ja peittämisen jälkityöt kuten kukkalaitteiden asettaminen ja kaivuujälkien siistiminen

- haudan tiivistyksen

- ylimääräisen hiekan poisviennin

- hautakiven takaisin asentamisen

- urakoitsija korjaa lukuunsa koneen jättämät mahdolliset painaumat, sekä kaivuun yhteydessä mahdollisesti koituneet vahingot esim. Hautakiville

Kaivuutyön suorittajasta riippumattomien esteiden eteen tullessa (louhittava kivi tms.) työ tapahtuu tuntityönä esteen poistamisen ajan.

Tarjoukseen on erikseen merkittävä syvän haudan (2,1 m) ja matalan haudan (1,6 m) hinta (sis. alv) kaivinkonetyönä. Kaivuutukia on käytettävä kaikissa arkkuhautauksissa. Sopimusaika alkaa 1.1.2022 ja päättyy 30.5.2025.

Tarjoukselle on lisäksi merkittävä muita traktori- kone- ja kaivinkonetöitä varten erillinen tuntihinta (sis. alv).

LEMI

Aurattaviin kiinteistöalueisiin kuuluvat: kirkko, hautausmaa, hautausmaan huoltorakennus, kirkonkylän seurakuntatalo ja Kuukanniemen seurakuntakoti.

Urakkaan kuuluvat koneella tehtävät lumityöt, liukkauden torjunta ja käsilumityöt. Tarjouksessa tulee olla eriteltynä kyseisten töiden hinta (sis. alv). Keväisin on suoritettava hiekanpoisto ja hiekan poiskuljetus, sekä aurauskasojen poisvienti nurmialueilta (paikat katsotaan etukäteen).

Konetöistä, käsin tehtävistä lumitöistä ja liukkauden torjunnasta tarjoukseen eritellään tuntihinta (sis. alv). Hiekoitussepeli laskutetaan menekin mukaan.

Lemin kirkko, Iitiäntie 1

Kirkon lumityöt tehdään aina lähtörajan ylittyessä ilman eri käskyä. Lumityöt ja liukkaudentorjunta on oltava suoritettu ennen klo 8:30 tai vähintään 1 tunti ennen tilaisuuden alkua (lista tilaisuuksista toimitetaan kuukausittain).

Koneellisesti piha-alueet ja parkkipaikat.

Käsityöt: Kirkon pääoven edusta ja portaat, invaluiska, portaat sekä kadunpuolen sakaran sisäänkäynnin rappuset ja kellotapulin sekä sakastin rappuset.

Hautausmaan konelumitöiden, käsilumitöiden ja liukkaudentorjunnan lähtörajat sovitaan urakoitsijan kanssa erikseen.

Lemin seurakuntatalo, Lukkarinkuja 2

Seurakuntatalon tekniselle tilalle tehdään koneella lumityöt parkkipaikan läpi.

Parkkipaikan lumityöt tehdään erikseen pyydettäessä.

Kuukanniemen seurakuntakoti, Juvolantie 401

Seurakuntakodin parkkipaikan konelumityöt, käsilumityöt ja liukkaudentorjunta on arkipäivinä oltava suoritettu ennen klo 7:00 sekä viikonloppuisin erikseen sovitusti.

Käsilumityöt ja liukkauden torjunta: kulkuväylä pääovelle, roskakatokselle ja sivuovelle.

SAVITAIPALE

Aurattaviin kiinteistöalueisiin kuuluvat kirkko, seurakuntatalo, siunauskappeli ja kolme hautausmaata parkkialueineen. Urakkaan kuuluvat sekä koneella tehtävät lumityöt että käsilumityöt (kulkureittien aukaiseminen oville ja rappuset ym.) sekä liukkauden torjunta. Keväisin on suoritettava hiekanpoisto ja hiekan pois kuljetus sekä aurauskasojen poisvienti nurmialueilta (paikat katsotaan etukäteen).

Konetyöstä, käsin tehtävistä lumitöistä ja hiekoituksista tuntihinta (sis. alv). Hiekoitussepeli laskutetaan menekin mukaan.

Savitaipaleen kirkko

Kirkon lumityöt tehdään aina lähtörajan ylittyessä ilman eri käskyä. Lumityöt ja liukkauden torjunta on oltava suoritettu ennen 8:30 tai vähintään 1 h ennen tilaisuuden alkua (lista tilaisuuksista toimitetaan kuukausittain). 

Koneellisesti: Piha- alue

Käsilumityöt ja liukkaudentorjunta: Kirkon portaat (3 kpl) ja invaluiska, Peltoinlahdentielle johtavat portaat (portaissa tarvittaessa sulatus kemiallisesti).

Savitaipaleen seurakuntatalo

Seurakuntatalon lumityöt tehdään aina lähtörajan ylittyessä, ellei toisin mainita. Lumityöt ja liukkauden torjunta on oltava arkipäivisin ennen klo 7:00 ja viikonloppuisin tilaisuuksien mukaan.

Koneellisesti: piha- ja parkkialueet

Käsilumityöt ja liukkaudentorjunta: Kaikki seurakuntatalon ulko-ovien edustat ja jätekatoksen oven edusta.

Siunauskappelin, hautausmaat ja hautausmaiden parkkialueiden konelumitöiden- ja käsilumityöt ja liukkaudentorjunnan lähtörajat sovitaan valittavan urakoitsijan kanssa erikseen.

TAIPALSAARI

Aurattaviin kiinteistöalueisiin kuuluvat kirkko, seurakuntakeskus, kappeli ja hautausmaan pysäköintialue. Urakkaan kuuluvat sekä koneella tehtävät lumityöt että käsilumityöt (kulkureittien aukaiseminen oville ja rappuset ym.) sekä liukkauden torjunta. Keväisin on suoritettava hiekanpoisto ja hiekan pois kuljetus sekä aurauskasojen poisvienti nurmialueilta (paikat katsotaan etukäteen).

Konetyöstä, käsin tehtävistä lumitöistä ja liukkaudentorjunnasta tuntihinta (sis. alv). Hiekotussepeli laskutetaan menekin mukaan.

Taipalsaaren kirkko

Kirkon lumityöt tehdään aina lähtörajan ylittyessä ilman eri käskyä. Lumityöt ja liukkauden torjunta on oltava suoritettu ennen 8:30 tai vähintään 1 h ennen tilaisuuden alkua (lista tilaisuuksista toimitetaan kuukausittain). 

Koneellisesti: Piha- alue ja pysäköintialue

Käsilumityöt ja liukkaudentorjunta: Kirkon portaat ja invaluiska, Savilahdentielle johtavat portaat sekä sakastin portaat.

Seurakuntakeskus

Seurakuntakeskuksen lumityöt tehdään aina lähtörajan ylittyessä, ellei toisin mainita. Lumityöt ja liukkauden torjunta on oltava arkipäivisin ennen klo 7:00 ja viikonloppuisin tilaisuuksien mukaan.

Koneellisesti: piha- ja parkkialueet

Käsilumityöt ja liukkaudentorjunta: Kaikki seurakuntatalon ulko-ovien edustat ja jätekatoksen oven edusta.

Kappelin, hautausmaan ja hautausmaan parkkialueiden konelumitöiden, käsilumitöiden ja liukkaudentorjunnan lähtörajat sovitaan valittavan urakoitsijan kanssa erikseen.

YLEISTÄ

Urakoitsijan on tutustuttava aurattaviin kohteisiin ennen tarjouksen jättämistä ja tarjoajan on liitettävä tarjouspyyntöön tai viimeistään ennen sopimuksen tekemistä toimitettava selvitykset ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä sekä eläke- ja veronmaksuvelvollisuuksien suorittamisesta.  

Tarjoukseen tulee liittää luettelo käytettävästä kalustosta. Urakoitsija vastaa työturvallisuudesta sekä tilaajalle ja kolmannelle osapuolelle aiheutetusta vahingosta. Tarjoajalla tulee olla sopimuskauden voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, mikä on otettu toimialalle, joka kattaa hankinnan kohteena olevan urakan työt. Vastuuvakuutusmäärän on oltava vähintään 150 000 euroa.

Laatuvaatimukset:

Aurauksen lähtöraja on n.  50 mm tai jos lunta sataa vuorokauden aikana yli lähtörajan, lumitöiden suorittaminen ilman eri käskyä myös annettujen kellonaikojen jälkeen.

Liukkauden torjunnassa käytetään hiekoitussepeliä, joka laskutetaan käytön mukaan.

Yhteyshenkilö/tiedustelut vastaava seurakuntamestari Kimmo Räsänen, puh. 0400 753 461 tai kimmo.rasanen@evl.fi

Tarjoukset tulee jättää 1.11.2021 klo 12 mennessä
Savitaipaleen seurakuntatalon postilaatikkoon, Nikkarintie 2, 54800 Savitaipale tai
sähköpostitse osoitteeseen talous.taipale@evl.fi

Taipaleen seurakunta pidättää oikeuden joko hyväksyä tai hylätä tarjouksen.

Taipalsaarella 8.10.2021

Raija Kurkaa

vs. talouspäällikkö