Lemin kirkon ja Kuukanniemen seurakuntakodin lämmityksen muuttaminen maalämpöön suunnitteilla

TK 12.7.2020

Lämmityksien muuttaminen on osa pyrkimystä kohti hiilineutraalia seurakuntaa. Asiaa käsiteltiin kirkkoneuvoston kokouksessa 1.6.

89 § HIILINEUTRAALISUUSAVUSTUS SEURAKUNNILLE

Valmistelija: talouspäällikkö Tiina Lavikka, p. 0400 158 939, tiina.lavikka@evl.fi

Kirkkohallituksen täysistunto päätti jakaa 15.10.2019 arviolta noin 900 000 euroa seurakuntatalouksien omistamien vanhojen suojeltujen rakennusten lämmitys- ja/tai sähköjärjestelmien uusimiseen fossiilisia energialähteitä käyttävistä hiilineutraaleiksi vuoden 2020 aikana. Haku alkaa välittömästi. Kolmen viime vuoden aikana hakua vastaavat toteutetut hankkeet voivat hakea avustusta takautuvasti. Kysymyksessä ovat seurakuntatalouden omistamaan yksittäiseen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennukseen tai rakennuksiin kohdistuvat muutostyöt. Haku jakautuu kahteen vaiheeseen. 

__ Vaihe 2: 2.10.2019 alkaen suunnitteilla olevat järjestelmämuutoshankkeet: - haku 1.7.2020 mennessä, lainvoimainen päätös suunnitelmien hyväksymisestä (kirkkovaltuusto tai muu asiassa toimivaltainen elin), arvio kokonaiskustannuksista ja muutoksen kuvauksesta tarvitaan liitteeksi - jaettava summa arviolta noin 700 000 euroa Liitteessä 8 esiteltynä ovat Kuukanniemen seurakuntakodin öljylämmityksen muuttaminen maalämpöön hinta-arvio on 26 015,20 euroa (sis. alv 24%) ja Lemin kirkon 176 600 euroa (sis. alv 24%). Avustuksen hakeminen tai sen myöntäminen ei velvoita hankkeiden toteuttamista.

PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää, että Taipaleen seurakunta hakee Kuukanniemen seurakuntakodin ja Lemin kirkon lämmityksien muuntamista varten Kirkkohallituksen hiilineutraalisuusavustusta. Hiilineutraalisuusavustuksen hakemisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Käsittely: Juha Mielikäinen esitti päätökseen lisäyksenä, että päätös varsinaisesta hankkeisiin ryhtymisestä tehdään myöhemmin. Elma Mikkola kannatti esitystä. MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää, että Taipaleen seurakunta hakee Kuukanniemen seurakuntakodin ja Lemin kirkon lämmityksien muuntamista varten Kirkkohallituksen hiilineutraalisuusavustusta. Päätös varsinaisesta hankkeisiin ryhtymisestä tehdään myöhemmin.

PÄÄTÖS: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin

Satsauksia Lemin kirkkopiirin kiinteistöihin

Tapio Kilpiä 25.4.2020

 

Lemin kirkon katto saa uuden tervan ja kirkkoon asennetaan uudet palonilmaisimet. Kellotapuli vaatii kiireistä  korjausta, ja sen valmisteluun on päätetty ottaa mukaan arkkitehtitoimisto.

Lemin kirkon arvokas paanukatto on päätetty tervata. Edellinen tervaus tapahtui kesällä 2017, mutta koska sitä edellisestä tervauksesta oli ehtinyt kulua 10 vuotta, katon pysyminen edellyttää uuden tervauksen ripeämmällä aikataululla. Tervaukseen liittyvää välineistöä on alettu kuljettaa kirkolle. Palonilmaisinjärjestelmä taas on vanhaa mallia, ja tulevaisuuden kannalta järkevää on päivittää se kokonaan. Tervauksen ja palonimaisinten yhteiskustannus on noin 66 000 euroa.

 

Kirkkoneuvoston kokous 27.2.2020

28 § PAANUKATTOJEN TERVAUS/LEMI JA SAVITAIPALE Valmistelija: vs. talouspäällikkö Raija Kurkaa, p. 0400 381 070, raija.kurkaa@evl.fi Taipaleen seurakunta on pyytänyt tarjouksia kolmelta toimijalta paanukattojen tervaamisesta. Tervattavat katot ovat Savitaipaleella vanha kellotapulin katto ja Lemin kirkon katto. Määräaikaan tarjouksia ei tullut kuin yhdeltä toimittajalta, niin tarjousaikaa jatkettiin 24.1.2020 saakka.

Tarjouksen (sis. alv 24%) jättivät: Tmi Heikki Autio 14 880€ 40 920€ yht. 55 800 euroa Tervapinta Oy 12 600€ 52 000€ yht. 64 600 euroa Kattomestarit Oy ei tarjousta Liite 7 PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää, että paanukattojen tervaajaksi valitaan kokonaishinnaltaan edullisemman tarjouksen jättänyt Tmi Heikki Autio Oy yhteishintaan 55 800 euroa. Paanukattojen tervaajan valinnalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päättää, että paanukattojen tervaajaksi valitaan kokonaishinnaltaan edullisemman tarjouksen jättänyt Tmi Heikki Autio Oy yhteishintaan 55 800 euroa. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää 6 000 euron lisämäärärahan kattojen tervaamiseen.

 

Kirkkoneuvoston kokous 23.4.2020

70 § LEMIN KIRKON PALOILMAISIMET Valmistelija: talouspäällikkö Tiina Lavikka, p. 0400 158 939, tiina.lavikka@evl.fi Lemin kirkon palonilmaisimista on pyydetty tarjoukset Suojalaitehuolto Oy:ltä sekä Siemens Osakeyhtiö Building Technologiesilta. Ennen tarjouksen jättämistä oli mahdollista tutustua kohteeseen.

PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Suojalaitehuolto Oy:n tarjouksen palonilmaisimien asennuksesta Lemin kirkkoon tarjouksen mukaisesti hintaan 10 540,00 euroa. Lemin kirkon paloilmaisimilla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Lemin kellotapulin automatisoinnista ja kunnostamisesta on keskusteltu vuosia. Syksyllä 2019 pidetyssä kiinteistökatselmuksessa kellotapulista löydettiin muun muassa merkittäviä kosteusvaurioita, ja tapuli on päätetty kunnostaa perusteellisesti. Vuonna 1938 valmistuneen kellotapulin kunnostukseen on päätetty ottaa mukaan arkkitehtitoimisto Merenmies oy.

 

Kirkkoneuvoston kokous 23.4.2020

66 § LEMIN KELLOTAPULIN KUNNOSTUKSEN ARKKITEHTISUUNNITTELU

Valmistelija: talouspäällikkö Tiina Lavikka, p. 0400 158 939, tiina.lavikka@evl.fi

Lemin kellotapulin kunnostuksen arkkitehtisuunnittelusta pyydettiin tarjousta neljältä arkkitehtitoimistolta 17.2.2020. Tarjousaikaa oli 30.3.2020 asti. . Tarjous saatiin määräaikaan mennessä vain Arkkitehtitoimisto Merenmies Oy:ltä. Tarjouksen kokonaishinta on 14 660,00€ (sis. alv 24%) ja lisätöiden tuntiveloitus arkkitehti 79,36€ ja muut suunnittelijat 69,44€, matkakulut seurakunnan tilaamista käynneistä 0,43€/km.

PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Arkkitehtitoimisto Merenmies Oy:n tarjouksen Lemin kellotapulin arkkitehtisuunnittelusta hintaan 14 660,00 euroa.

Lemin kellotapulin arkkitehtisuunnittelulla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Kirkkoneuvoston pöytäkirjoista olevista lainauksista on jätetty pois viittaukset liitteisiin. 

 

 

Seurakuntatalo huutokaupataan

Tapio Kilpiä 25.4.2020

Kirkkoneuvoston kokouksessa 23.4.2020 päätettiin seuraavaa - lainaus pöytäkirjasta:

67 § LEMIN SEURAKUNTATALON MYYNTI HUUTOKAUPALLA

Valmistelija: talouspäällikkö Tiina Lavikka, p. 0400 158 939, tiina.lavikka@evl.fi

Kiinteistöstrategiassa asetettiin tavoitteeksi valmistella Lemin seurakuntatalon purkua. Lemin kunta ei myöntänyt seurakuntatalolle purkulupaa vedoten museoviraston lausuntoon. Myös seurakuntatalon kunnostamisen kustannuksia on selvitetty. Rakennuksen ylläpito suhteessa seurakunnan tilatarpeisiin on kallista ja vaihtoehdoksi jää näin ollen seurakuntatalon myynti. Kiinteistömestari Jori Parkkima on selvittänyt Kirkkohallitukselta edellytyksiä myydä seurakuntatalo. Kirkkohallituksen näkemyksen mukaan tämän kaltaiset rakennukset, jotka eivät enää ole seurakunnan toiminnan kannalta välttämättömiä ja jotka aiheuttavat kohtuuttomia kustannuksia, on hyvä myydä. Nettihuutokauppaa on mahdollista käyttää myyntikanavana rakennuksen myynnissä. Kokouksessa on nähtävillä myynti-ilmoitus, joka on valmisteltu Lemin seurakuntatalon myynnistä huutokaupat.com-myyntisivustolle.

PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää laittaa Lemin seurakuntatalon myyntiin huutokaupat.com-sivustolle pöytäkirjaan liitettävän ilmoituksen mukaisesti ajalle xx.x. – xx.x2020. Ostotarjoukset hyväksyy tai hylkää kirkkovaltuusto ja päätös on alistettava Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Lemin seurakuntatalon asettamisella myyntiin ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Käsittely: Elma Mikkola esitti, että asia palautetaan takaisin valmisteluun. Anu Karhu ja Leo Peuha kannattivat esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty vastaehdotus, joten äänestämme asiasta. Äänestystapana käytetään nimenhuutoäänestystä. Esittelijän ehdotus on Jaa ja Elma Mikkolan vastaesitys on Ei. Jaa-äänet 9 kpl: Urho Kärmeniemi, Marjukka Ahtiainen, Kari Immonen, Anni Kilpiä, Osmo Laine, Olavi Pikkarainen, Paula Tuomi, Erja Ässämäki, Lea Karhinen. Ei-äänet 4 kpl: Anu Karhu, Juha Mielikäinen, Elma Mikkola, Leo Peuha. Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella, että päätökseksi tuli esittelijän päätösehdotus.

PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Elma Mikkola, Anu Karhu ja Juha Mielikäinen jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen. Anu Karhu: Kiinteistöstrategia ei ole linjannut seurakuntataloja myytäväksi. Seurakuntalaisten kuuleminen ja lapsivaikutusten arviointia ei ole tehty. Rakennuksen omistajan on olemassa olevien lausuntojen ja kaavamääräysten nojalla pidettävä rakennus kunnossa. Myynti ilmoitusta ei ollut nähtävillä ennen kokousta. Elma Mikkola ja Juha Mielikäinen: Mielestämme, ennen kuin voidaan tehdä päätös rakennuksen myynnistä, on selvitettävä kaikki vaihtoehdot ja niiden kustannukset. Peruskorjauksen hinta-arvio on ollut varsin ylimalkainen, niin kuin myös uuden rakennuksen rakentamisen kustannukset.

 

Koska korona

Tapio Kilpiä 6.4.2020

Ei niin huonoa, ettei edes jotain hyvää.

Kun seurakunta on ajanut ison osan toiminnastaan tilapäisesti alas, on ainakin minulla aikaa hoitaa kaikenlaisia pieniä projekteja. Tästä lähin kirkon pääeteisestä löytyy säänkestävät laulunsanat, jotka voi hautajaisissa ottaa mukaan haudalle. Monisteen toisella puolella on virsi 30 ja toisella 377. virsissä on nuotitus neliääniselle veisuulle. 

 

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston pöytäkirjat