Kolehtikohteita

Tässä on luetteloituina poikkeustilan aikana toimitettujen  jumalanpalvelusten kolehtikohteita Taipaleen seurakunnassa. Näiden kohteiden puolesta on hyvä rukoilla, ja jos mahdollista heitä voi tukea taloudellisesti heidän omien lahjoituskanaviensa kautta.

Luettelossa on vain sellaiset kolehtikohteet, joilla on voimasaoleva rahankeräyslupa Suomessa.

su 22.3. Marian ilmestyspäivä 

Kirkon rakentamiseen Faticissa ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisryhmien voimaan-
nuttamiseen Senegalissa Herättäjä-Yhdistyksen kautta. 

Herättäjä-Yhdistys ry

 

su 29.3. 5. paastonajan sunnuntai 

Itä-Virunmaan rovastikunnan pyhäkoulujen koulutus- ja opetustyön tukemiseen Virossa 
Lähetysyhdistys Rauhan Sana ry:n kautta.

Lähetysyhdistys Rauhan Sana ry, 

 

su 5.4. Palmusunnuntai 

Puolustamalla vahvemmaksi - Kolehti nuorten koulutukseen ja henkiseen tukeen mm. Se-
negalissa Suomen Lähetysseuran kautta.

Suomen Lähetysseura
 

Hiljainen viikko

Yhteisvastuukeräykseen 

 

to 9.4. Kiirastorstai 

Rakkaudesta lähimmäiseen - Kolehti diakonia- ja perhetyöhön mm. Kolumbiassa ja Nepalissa Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. 

Suomen Lähetysseura

 

su 12.4. Pääsiäispäivä - Kristus on ylösnoussut!  

Naisten toimeentulon parantamiseen kehitysmaissa tarjoamalla muun muassa ammatti-, 
viljelys- ja yrittäjyyskoulutusta Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanapu, PL 
210, 00131 Helsinki.

Kirkon ulkomaanapu

 

ma 13.4. 2. pääsiäispäivä -  Ylösnousseen kohtaaminen 

Taipaleen seurakunnan lähetystyöhön Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta. 

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys

 

su 26.4. 2. sunnuntai pääsiäisestä  

Herättäjä-Yhdistyksen lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyöhön käytettäväksi lasten, nuorten ja 
opiskelijoiden valtakunnallisten tapahtumien ja leirien järjestämiseen.

Herättäjä-Yhdistys ry

 

su 3.5. 3. sunnuntai pääsiäisestä 

Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa 16 vähem-
mistökielellä Suomen Pipliaseuran kautta.

Suomen Pipliaseura ry

 

su 10.5. 4. sunnuntai pääsiäisestä 

Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien toteut-
tamiseen, seurakuntien nuorisotyötä tukevaan ohjelma- ja materiaalituotantoon sekä nuor-
ten aikuisten toimintaan. 

Kansan Raamattuseuran Säätiö sr

su 17.5. 5. sunnuntai pääsiäisestä (Rukoussunnuntai) 

Kristillisen spiritualiteetin vaalimiseen muun muassa kouluttamalla retriittiohjaajia 
ja tukemalla hengellistä ohjausta yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten 
kouluttajien kanssa Hiljaisuuden Ystävät ry:n kautta. 

Hiljaisuuden Ystävät ry

 

to 21.5. Helatorstai

 Vähemmistöasemassa olevien kristittyjen ja erityisesti nuorten kristillisen identiteetin vahvistamiseen Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa yhteistyössä Egyptin, Israelin, Palestiinan itsehallintoalueen, Jordanian ja Pohjois-Afrikan Pipliaseurojen kanssa.

Suomen Pipliaseura ry.

 

su 24.5. 6. sunnuntai pääsiäisestä

Lasten ja nuorten koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa kunnostamalla kouluja, tukemalla paikallisia opettajia ja hankkimalla opetusmateriaaleja Kirkon Ulkomaanavun kautta.

Kirkon Ulkomaanapu

 

su 31.5. Helluntaipäivä

Kirkon paikallisseurakuntien piirissä toimivien tavoittavien jumalanpalvelusyhteisöjen tukemiseksi valmennuksella, mentoroinnilla ja tapahtumilla Hengen uudistus kirkossamme ry:n kautta.

Hengen uudistus kirkossamme ry