Virkatodistus

Virkatodistus on väestötietojärjestelmän ote elossa olevasta henkilöstä. Virkatodistus tilataan henkilön nykyisestä seurakunnasta ja sen voi tilata joko henkilö itse tai joku toinen asioita hoitava. Virkatodistuksen voi tilata vain hyväksyttävää tarkoitusta varten esim. perunkirjoitusta, pankkia tai perinnön jakoa varten.

Virkatodistukselle merkitään henkilön perustiedot:

Nimet, henkilötunnus, syntymäkotikunta, siviilisääty, rekisteriviranomainen ja kotikunta.

Tarvittaessa todistukselle lisätään tiedot puolisosta ja lapsista sekä vanhemmista, mikäli tiedot löytyvät Kirkon yhteisestä jäsenrekisteristä, Kirjurista.

Siirry tästä sähköiseen tilauslomakkeeseen

Huom! Tilauslomakkeella kysytään ensimmäisenä Seurakunta josta virkatodistus tilataan. Tähän täydennetään tieto minkä entisen seurakunnan alueella henkilö on asunut (Lemi, Savitaipale, Taipalsaari). Jos henkilö on ollut kirjoilla useammassa entisessä seurakunnassa, tieto kannattaa merkitä lisätietoja kohtaan.

Virkatodistuksista ja sukuselvityksistä perittävät maksut

Seurakuntatoimistojen yhteystiedot

Taipalsaaren arkiston kirkonkirjoja

Sukuselvitys

Sukuselvitys tilataan yleensä vainajasta perunkirjoitusta varten ja kuolinpesän asioiden hoitoon. Todistus sisältää mm. muuttotiedot ja maininnat puolisosta ja lapsista. Jos henkilöllä ei ole lapsia, todistukselle merkitään vanhemmat ja sisarukset.
Sukuselvitys tilataan samalla yllä olevalla lomakkeella kuin virkatodistus.

Sukuselvitystä tilattaessa tilauksen tulisi sisältää vähintään seuraavat tiedot:

- Mihin tarkoitukseen se tilataan (kenen perunkirjoitus ja sukulaisuussuhde)

- Henkilön koko nimi; myös entiset sukunimet

- Milloin henkilö on ollut kirjoilla Taipaleen seurakunnassa; muuttopäivä seurakuntaan

- Minkä entisen seurakunnan alueella henkilö on ollut kirjoilla; Lemin, Savitaipaleen vai Taipalsaaren seurakunnan alueella

- Mahdollisen mukana muuttaneen puolison tiedot; nimi ja syntymäaika riittää.