Alueneuvostot

Taipaleen seurakunnan alueella toimii kolme alueneuvostoa, jokaisella seurakunta-alueella omansa. Alueneuvostot asettaa kirkkoneuvosto ja niiden tehtävänä on mm:

  • Koordinoida yhdessä aluepastorin kanssa alueen toimintaa, edistää sen hengellistä elämää
  • Tehdä alueen seurakuntatyötä edistäviä ehdotuksia
  • Etsiä ja kouluttaa vapaaehtoisia mukaan seurakunnan toimintaan
  • Seurata alueen seurakuntatyön ja sille asetettujen tavoitteiden toteutumista
  • Päättää alueneuvostolle myönnetyn määrärahan käytöstä

Alueneuvoston jäsenet

Kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen alueneuvostoihin viidestä kymmeneen jäsentä ja tarvittaessa varajäseniä. Aluepastori valmistelee yhdessä alueseurakuntalaisten kanssa esityksen alueneuvoston jäsenistä kirkkoneuvostolle. Varsinaisten jäsenten lisäksi alueneuvostoon valitaan 1-2 nuorten edustajaa, joiden tulee olla seurakunnan alueella asuvia rippikoulun käyneitä ja konfirmoituja seurakunnan jäseniä.

Kunkin alueseurakunnan aluepastori toimii alueneuvoston puheenjohtajana.