Changemaker

Changemaker on Kirkon ulkomaanavun nuorisoverkosto eli nuorten ja nuorten aikuisten vaikuttamisverkosto, joka toimii globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta.
Changemakerin vaikuttamis- ja kampanjatyön kohteena ovat poliitikot, yksittäiset ihmiset, yritykset ja kirkko, joiden tekemät päätökset vaikuttavat yhteiseen maailmaamme.

Suomen Changemaker on perustettu vuonna 2004 ja se on osa kansainvälistä Changemaker-verkostoa.

Klikkaamalla alla olevaa logoa löydät lisää tietoa Changemakerista ja kuinka pääset mukaan toimintaan.