Häät

Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä keskeistä on rukous ja siunaus. Aviopari yhdessä seurakunnan kanssa pyytää elämälleen tässä juhlahetkessä Jumalan siunausta. Ulos kirkosta aviopari kävelee musiikin soidessa vihkiraamattu kädessään. Vihkimisen voi toimittaa kirkon ohella myös kotona tai muussa sopivassa tilassa. Toimitusta edeltää vihkikeskustelu ja –harjoitus. Ennen vihkimistä suoritetaan myös esteidentutkinta, jolla varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu. Siviilivihittyjen avioliitto voidaan siunata kirkossa.

Pappi ja kanttori sekä kirkko varataan vihkimistä varten kirkkoherranvirastosta tai seurakuntatoimistosta.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Kirkollisesti voidaan vihkiä myös sellainen pari, joista toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai kristilliseen uskontokuntaan (esim. ortodoksinen kirkko, katolinen kirkko, helluntaikirkko, adventtikirkko, vapaakirkko ja baptistikirkko) Suomessa tai ulkomailla.

Musiikki

Kirkkohäissä käytetään toimitukseen sopivaa musiikkia. Vihkipari sopii kanttorin kanssa häämusiikista etukäteen.

Esimerkkejä häämusiikista

Avioliiton esteiden tutkinta

Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut. kirkon asiointipalvelun kautta verkossa, paikan päällä kirkkoherranvirastossa ja seurakuntatoimistossa tai toimittamalla postitse lomakkeen seurakuntaan.

Kun esteiden tutkinta tehdään paikan päällä, molempien osapuolien täytyy olla läsnä allekirjoittamassa lomake.
Jos lomake halutaan toimittaa postitse, lomakkeen voi tulostaa tästä ja allekirjoittaa todistajien läsnä ollessa. Tällöin lomakkeelle tulee pyytää myös todistajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset.

Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään 7 päivää ennen vihkimistä, mutta sen voi hoitaa jo hyvissä ajoin, sillä esteiden tutkinta on voimassa 4 kuukautta. 

Esteiden tutkinta-asioissa Taipaleen seurakunnan jäseniä palvelevat kirkkoherranvirasto sekä Lemin ja Taipalsaaren seurakuntatoimistot.
Voit asioida missä tahansa niistä, riippumatta siitä mikä asuinpaikkasi on.

Hääpari kävelemässä alttarilta poispäin.